Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Klid a pohoda
není náhoda,
chci i s tebou
být sám sebou.”

Pedagogové: Iva Matulová, Libuše Gregorková

Asistent pedagoga: MUDr. Lucie Mašková

Telefon: 220 990 834, 734 324 740

Email: matulova@msbrezany.czgregorkova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA ŽLUTÉ TŘÍDY

Emička stonožka je naše kámoška
2020 - 2021

V třídě je zapsáno 26 dětí ve věku 4 - 6 let, z toho je 18 chlapců a 7 dívek. V heterogenní třídě máme 8 předškoláků.

Ve třídě pracuje asistent pedagoga.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

1 / 4 / 2021

Více zde

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.3.2021

Vážení rodiče, milé děti.Děkujeme za spolupráci a plnění zadaných úkolů s nadšením a úsměvem v této nelehké době. Přejeme pevné zdraví a těšíme se na brzké setkání.

Více zde

Dočasné uzavření budovy

26 / 2 / 2021

Vážení rodiče,s politováním Vám musím oznámit dočasné uzavření budovyNa Vršku 585do 19. 2. 2021...

Více zde

TŘÍDNÍ PROJEKTY A AKTIVITY

Maskotem třídy je stonožka Emička. Vždy v pátek si Emička vybere někoho, ke komu půjde na celý víkend na návštěvu. V pondělí si v ranním kruhu dítě vypráví své zážitky s Emičkou. Stává se taky středem pozornosti a zvyšuje se tím jeho sebevědomí.


Společně slavíme svátky a narozeniny dětí.
Oslavenci všichni popřejeme a zazpíváme.

SPOLEČNÉ AKCE

Besídka ke Dni matek a otců, Sv.Martin, pečení sv.rohlíčků, Vánoční besídka a vánoční dílny s rodiči, Olympijské hry zimní a letní, Masopustní karneval, Výroba a vynášení MORANY, Lampiónový průvod, Výšlap na kopec Kamínek, Návštěva první třídy s předškoláky, Pasování  předškoláků, Divadla, Výlety, Mobilní Planetárium, Medvídkova nemocnice, Beseda s Policií, Záchranáři, Bubínkování, návštěva MŠ ornitologem, Týden dětské radosti, Sportování v hale, Cyklozávody, Muzeum Hodkovice, Den Země.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH MŠ

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý  
Dítě a společnost 
Dítě a svět

Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, vytvářejí společně fungující celek a tím účinně působí na optimální rozvoj dítěte. Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mateřské školy směřují k rozvoji kompetencí dítěte. Rozvíjíme děti po stránce psychické, fyzické i sociální, dáváme mu příležitost být tvůrčí a rozvíjet svou představivost, vytvářet si zdravé životní návyky a postoje, sdílet zájem o odpovědnost vůči společenství (obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme).

    Top