Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Klid a pohoda
není náhoda,
chci i s tebou
být sám sebou.”

Pedagogové: Iva Matulová, Ing. Kristýna Jalovecká 

Telefon: 220 990 834, 734 324 740

Email: matulova@msbrezany.czjalovecka@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ŽLUTÉ TŘÍDY

Do žluté třídy stonožky Emičky bylo zapsáno ve školním roce 2022/2023 celkem 25 dětí z toho 16 dívek a 9 chlapců ve věku 3-4 let.
Jedná se o heterogenní třídu.
Z toho jsou 4 děti s odlišným mateřským jazykem.

VYNÁŠENÍ MORENY

19 / 3 / 2023

Více zde

MASOPUSTNÍ VESELÍ

19 / 3 / 2023

Více zde

BESEDA O SOVÁCH

20 / 2 / 2023

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Maskotem třídy je stonožka Emička (děti si stonožku pojmenovaly samy). Vždy v pátek si Emička vybere někoho, ke komu půjde na celý víkend na návštěvu. V pondělí v ranním kruhu dítě vypráví své zážitky s Emičkou. Stává se tak středem pozornosti a zvyšuje se tím jeho sebevědomí.

Společně slavíme svátky a narozeniny dětí. Oslavenci všichni popřejeme a zazpíváme.

 • besídka ke Dni matek a otců,
 • sv.Martin (pečení rohlíčků)
 • vánoční besídka a vánoční dílny s rodiči
 • Olympijské hry (zimní a letní)
 • masopustní karneval
 • výroba a vynášení MORANY
 • lampiónový průvod
 • výšlap na kopec Kamínek
 • návštěva první třídy s předškoláky
 • divadla
 • výlety
 • mobilní planetárium
 • Medvídkova nemocnice
 • beseda s policií
 • záchranáři
 • Bubínkování
 • návštěva MŠ ornitologem
 • Týden dětské radosti
 • muzeum Hodkovice
 • Den Země
 • táborák s rodiči

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Z počátku roku se děti budou seznamovat s prostředím třídy i celé školy, poznávat se a pomáhat si mezi sebou, vytvářet a osvojovat pravidla soužití, být k sobě ohleduplní a učit se požádat o pomoc druhé.
Ke každému dítěti se budeme snažit přistupovat individuálně a poskytovat mu tak co největší rozvoj ve všech oblastech. Naše pozornost bude v tomto školním roce více zaměřena na logopedickou prevenci a začlenění cizinců do kolektivu, utužení vzájemných v vztahů, vytvoření spolupracující skupiny bez konfliktů. U dětí budeme podporovat samostatnost, odpovědnost za rozdělanou práci a posílení jejich sebedůvěry. Povedeme děti prosociálním směrem tak, aby byly schopny se mezi sebou domluvit podle pravidel slušného chování a zároveň uměly odmítnout negativní komunikaci přiměřenou formou. Přirozené je respektovat individualitu dítěte a podporovat respektování přirozené autority vychovatele dítětem. Stále je naší prioritou tiché, tolerantní prostředí, péče o hračky, hry, úklid hraček a her na svá místa. Budeme upevňovat správné návyky v sebeobsluze, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Práce dětí bude dokumentována v průběhu celého roku fotografiemi a portfoliem. 
Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku s reakcí na všechny vzniklé situace. Důraz je kladen na prožitkové učení. Plánování činností vychází z potřeby pohybu, hudebně-pohybových činností, výtvarných činností a dramatických činností. Děti jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě, k jejímu pozorování a následnému porozumění.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • „Víkend se stonožkou Emičkou"
  Maskotem třídy je stonožka Emička. Vždy v pátek si Emička vybere někoho, ke komu půjde na celý víkend na návštěvu. V pondělí v ranním kruhu dítě vypráví své zážitky s Emičkou. Stává se tak středem pozornosti a zvyšuje se tím jeho sebevědomí.

 • „Setkávání s kamarády"
  Pravidelná setkávání, výměna dopisů a dárečků s kamarády z oranžové třídy.

 • „Narozeniny"
  Společně slavíme svátky a narozeniny dětí. Oslavenci všichni popřejeme a zazpíváme.

  Top