Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Klid a pohoda
není náhoda,
chci i s tebou
být sám sebou.”

Pedagogové: Iva Matulová, Libuše Gregorková

Asistent pedagoga: MUDr. Lucie Mašková

Telefon: 220 990 834, 734 324 740

Email: matulova@msbrezany.czgregorkova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA ŽLUTÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2021/2022 je ve žluté třídě zapsáno 25 dětí, z toho je 16 chlapců a 9 dívek. 

Jedná se o homogenní třídu, předškoláky s povinnou předškolní docházkou, ve věku 5-6 let.

Ve třídě působí asistent pedagoga.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

20 / 6 / 2022

Více zde

VÝLET SOBĚHRDY

20 / 6 / 2022

Více zde

LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

20 / 6 / 2022

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Maskotem třídy je stonožka Emička (děti si stonožku pojmenovaly samy). Vždy v pátek si Emička vybere někoho, ke komu půjde na celý víkend na návštěvu. V pondělí v ranním kruhu dítě vypráví své zážitky s Emičkou. Stává se tak středem pozornosti a zvyšuje se tím jeho sebevědomí.

Společně slavíme svátky a narozeniny dětí. Oslavenci všichni popřejeme a zazpíváme.

 • Besídka ke Dni matek a otců,
 • Sv.Martin (pečení rohlíčků)
 • vánoční besídka a vánoční dílny s rodiči
 • Olympijské hry (zimní a letní)
 • masopustní karneval
 • výroba a vynášení MORANY
 • lampiónový průvod
 • výšlap na kopec Kamínek
 • návštěva první třídy s předškoláky
 • pasování  předškoláků
 • divadla
 • výlety
 • mobilní planetárium
 • Medvídkova nemocnice
 • beseda s policií
 • záchranáři
 • Bubínkování
 • návštěva MŠ ornitologem
 • Týden dětské radosti
 • cyklozávody
 • muzeum Hodkovice
 • Den Země

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Děti vykonávají činnosti v centrech aktivit. Smyslem je, aby při některých činnostech byly na starší děti kladeny vyšší nároky, starší děti pomáhaly mladším a celkově děti plnily činnosti přiměřené k jejich věku. Budeme se snažit o vytvoření kompaktního, přátelského kolektivu, ve kterém mohou děti svobodně vyjadřovat svůj názor, zároveň ale budou respektovat a tolerovat druhé. Dětem vytvoříme příjemné a bezpečné prostředí, pro jejich zdravý vývoj. Učíme je být kamarády. Chceme, aby na roky prožité v MŠ měly, co nejkrásnější vzpomínky. Učitelky budou nabízet dětem rozmanité druhy činností. Některé činnosti budou individuální, děti si mezi nimi budou moci vybrat, jiné budou společné. Děti budou též plnit individuální úkoly, které se budou slučovat v jeden celek(kolektivní práce). Děti budou učitelkami motivovány tak, aby se chtěly zúčastňovat co nejvíce činností nebo se je alespoň pokusily plnit. Základní metodou ve všech činnostech bude povzbuzení a pochvala. Třída se celoročně bude věnovat tradicím, zvykům, ochraně životního prostředí a významu přírody pro život člověka. Budeme rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování.
U předškolních dětí se zaměříme na vytvoření základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • „Víkend se stonožkou Emičkou"
  Maskotem třídy je stonožka Emička. Vždy v pátek si Emička vybere někoho, ke komu půjde na celý víkend na návštěvu. V pondělí v ranním kruhu dítě vypráví své zážitky s Emičkou. Stává se tak středem pozornosti a zvyšuje se tím jeho sebevědomí.

 • „Narozeniny"
  Společně slavíme svátky a narozeniny dětí. Oslavenci všichni popřejeme a zazpíváme.

  Top