Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ŽLUTÉ TŘÍDY
"Klid a pohoda není náhoda, chci i s tebou být sám sebou"

                           pro školní rok 2023/2024

TVP bude zpracováván v souladu s ŠVP PV s názvem „S duhovým vláčkem za poznáváním světa". Jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a zájmům dětí.

Třídní vzdělávací plán se snaží podporovat přirozenou zvídavost dětí a jejich kladný vztah k přírodě. TVP vychází z přirozené potřeby dětí, zejména v oblasti pohybu, hudební, výtvarné a dramatické činnosti.

TVP  je rozpracován do týdenních bloků, které jsou k nahlédnutí na nástěnce v šatně. Snažíme se každému jednotlivému dítěti vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti.
Dalším cílem TVP je šťastné dítě, které je odpovědné za vlastní chování a způsob života v něm, přiměřené jeho věku a schopnostem.

Top