Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu žluté třídy
"Klid a pohoda není náhoda, chci i s tebou být sám sebou"

                           pro školní rok 2021/2022

TVP bude zpracováván v souladu s ŠVP PV s názvem „S duhovým vláčkem za poznáváním světa". Jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a zájmům dětí.
Ve třídě se bude převážně pracovat způsobem, který je motivován vzdělávacím programem Začít spolu. Jedná se o práci v centrech aktivit, doplněnou o množství rozmanitých manipulačních činností.
TVP  je rozpracován do týdenních bloků, které jsou k nahlédnutí na nástěnce v šatně. Snažíme se každému jednotlivému dítěti vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti.
Dalším cílem TVP je šťastné dítě, které je odpovědné za vlastní chování a způsob života v něm, přiměřené jeho věku a schopnostem.

Top