Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno,
ale můžeme je
udělat šťastnými.”

Pedagogové: Dana Lakatošová, Pavla Doležalová

Asistent pedagoga: Petra Hejdová

Telefon: 220 990 833, 731 612 819

Email: lakatosova@msbrezany.czdolezalova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA MODRÉ TŘÍDY

V letošním školním roce bude naši třídu navštěvovat 27 dětí z  10 chlapců a 17 dívek. Jedno dítě má speciální vzdělávací potřeby, proto bude ve třídě působit asistent pedagoga. Čtyři děti mají odlišný mateřský jazyk. Všechny děti spadají do věkové skupiny 5 - 6 let. 

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

29 / 4 / 2024

Více zde

PROJEKTOVÝ DEN STAVITEL MOSTŮ

29 / 4 / 2024

Více zde

NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY

28 / 3 / 2024

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

 • Ranní pozdrav 
 • Čarování a čtení pohádky před odpočinkem 
 • Oslava narozenin a svátků
 • Výlet do Zlatník na zmrzlinu
 • Návštěva zemědělského muzea
 • Plavání
 • Výlet na Závist
 • Cvičení ve sportovní hale

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Naším cílem je ve třídě vytvořit co nejvlídnější a nejpodnětnější prostředí. Dětem se snažíme vyhovět v jejich individuálních přáních a potřebách. Nabízíme rozmanité podněty ke hře a samostatnému rozvoji v oblastech podle jejich zájmu. 

Zejména se zaměříme na upevnění samostatného jednání a uvažování. Důležité pro nás bude, aby dítě bylo schopno samo najít řešení obtížné situace. Budeme rozšiřovat znalosti v oblasti environmentální výchovy. A upevňovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • Šmoulové čtou dětem
 • Pravidelné logopedické hrátky
 • Docházení do knihovny v DB
Top