Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Nemůžeme všechny děti
naučit všechno,
ale můžeme je
udělat šťastnými.”

Pedagogové: Dana Lakatošová, Pavla Doležalová

Asistent pedagoga: Klára Lisseová

Telefon: 220 990 833, 731 612 819

Email: lakatosova@msbrezany.czdolezalova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA MODRÉ TŘÍDY

V letošním školním roce 2022/2023 bude naši třídu navštěvovat 25 dětí, z  toho 11 chlapců a 14 dívek.

1 dítě má speciální vzdělávací potřeby. Na základě zprávy ze speciálního pedagogického centra byl do naší třídy přidělen asistent pedagoga.
3 děti mají odlišný mateřský jazyk.

Všechny děti spadají do věkové skupiny 4 - 5 let.

 

KARNEVAL

28 / 2 / 2023

Více zde

NÁRODNÍ MUZEUM

28 / 2 / 2023

Více zde

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

29 / 1 / 2023

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

 • ranní pozdrav v kruhu
 • čarování a čtení pohádky před odpočinkem
 • oslava narozenin/svátku

 • Šmoulové čtou dětem

 • výlet do Zlatníků na zmrzlinu

 • návštěva Národního technického muzea

 • návštěva Národního muzea

 • pravidelné logopedické hrátky

 • docházení do knihovny v Dolních Břežanech

 • piknikový den Lhota

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Naším cílem je ve třídě vytvořit co nejvlídnější a nejpodnětnější prostředí. Dětem se snažíme vyhovět v jejich individuálních přáních a potřebách. Nabízíme rozmanité podněty ke hře a samostatnému rozvoji v oblastech podle jejich zájmu. 

Vzhledem ke složení třídy pro nás bude v letošním školním roce nejdůležitější podpora přátelských vztahů mezi dětmi. Dalším cílem bude podpora v samostatnosti při oblékání, svlékání, hygieně, stolování, úklidu a komunikaci.

Dále se zaměříme především na rozvoj hrubé a jemné motoriky.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • "Kniha matka moudrosti"
  Členové rodiny mohou číst dětem po obědě v čase odpočinku. 
 • "Profese"
  Při tématu povolání zveme do MŠ rodiče se zajímavou profesí.
 • "Portfolio dítěte"
  Každé dítě má založené vlastní desky, do kterých se zakládají výtvarné práce. Na úvodní straně je uveden jejich věk, jméno a fotka. Můžeme tak sledovat pokrok dítěte, silné i slabé stránky a jeho zájmy. Slouží jako skvělý prostředek pro diagnostiku dítěte.
Top