Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

O nás

Mateřská Škola Dolní Břežany

Poznávání světa začíná malými krůčky v bezpečném prostředí rodiny a mateřské školy, která děti s vlídnou náročností provede krásnou částí jejich dětství.

Mateřská škola tvoří základ vzdělávací soustavy a je potřeba ji tak vnímat. Na základech, principech, návycích a dovednostech, které dítě získá před nástupem do základní školy, bude stavět celou svou školní docházku a bez přehánění celý další život. Vztah k místu, kde žije, vztah k lidem, vztah k poznávání a učení, vztah k morálce a pravidlům či schopnost hledání a nacházení svého místa mezi ostatními, podpora tvůrčí individuality ve prospěch pospolitosti i počátek chápání zodpovědnosti za své chování a hranic vlastní svobody – to vše se v mateřské škole buduje a ukotvuje.

Budování nezbytných základů pro život u nejmenších dětí stojí na několika pilířích. Ten první je pevně ukotvuje do konkrétní obce, která je  prvním důležitým místem pro kultivaci a rozvoj dětí v jejich vztahu k regionu. Dolní Břežany a jejich nejbližší okolí budou navždy místem, kde se naše děti poprvé rozběhly za poznáváním světa a my u nich lásku k tomuto místu pomůžeme budovat a rozvíjet. Druhým pilířem jsou srozumitelně formulované základní myšlenky, principy, zásady a pravidla provázející děti na cestě za poznáváním světa a my je s vlídnou náročností budeme s pravidly a zásadami bezpečného, obohacujícího a kultivovaného lidského soužívání seznamovat, trpělivě vysvětlovat a upevňovat v nich. A tím třetím pilířem je společenství podporujících lidí, všech zaměstnanců, rodičů i zástupců zřizovatele, kteří sdílejí společně definovanou vizi: 

Ničeho na světě se není třeba bát, je jen třeba světu porozumět.

Top