Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Úsměv, který
dětem dáváš, 
se k tobě vrátí.”

Pedagogové: Karolína Kepertová, Andrea Biňovcová

Asistent pedagoga: Martina Redlichová

Telefon: 704 614 761

Email: kepertova@msbrezany.czbinovcova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ČERVENÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2022/2023 je v červené třídě přijato 26 dětí, z toho je 17 chlapců a 9 děvčat.
Jedná se o heterogenní třídu, kterou navštěvují děti ve věku 5-7 let.
Tento rok je zapsáno 6 dětí s odkladem školní docházky.
1 chlapec má specifické vzdělávací potřeby, na základě kterých byl přijat do naší třídy asistent pedagoga.NÁVŠTĚVA SOV V MŠ

10 / 2 / 2023

Více zde

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

10 / 2 / 2023

Více zde

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA

10 / 2 / 2023

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Během školního roku jsou dětem nabízena divadelní představení, halloweenská stezka, pečení svatomartinských rohlíčků, lampionový průvod, vánoční besídka s dílničkami, karnevaly, focení, návštěva mobilního planetária, knihovny, letiště, ELI, vynášení Morany nebo týden dětské radosti s rozmanitým zábavným programem.

Snažíme se tak, aby děti vnímaly umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchaly a sledovaly literární, dramatické či hudební představení a uměly ohodnotit svoje zážitky. 

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Přiměřeným a srozumitelným způsobem budeme u dětí upevňovat pravidla chování, rozvíjet sociální dovednosti, podporovat dítě v samostatnosti, posilování sebedůvěry, osvojování poznatků, při řešení problémů, ve schopnosti nabídnout pomoc apod.

Tento rok se budeme zabývat poznáváním světa. Skrze jednotlivé země se budeme dozvídat zajímavosti o světě a zároveň rozvíjet dovednosti, schopnosti a znalosti dítěte.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • "Moje narozeniny"
  Individuální oslava dítěte v den narozenin. Společně zpíváme písničku dle výběru dítěte a vyplňujeme pamětní list.
 • "Pohledy"
  Po domluvě s rodiči, jsme se domluvili, že nám budou posílat pohledy ze svých dovolených a výletů. Následně si ho přečteme a dítě nám povypráví, co vidělo, co se mu líbilo/nelíbilo…
 • "Želvička"
  Celoroční projekt zaměřený na starání se o třídní zvířátko, děti daly želvičce na začátku roku jméno Michellangelo. Po zbytek roku se o něj musí starat (čerstvá voda, krmení, venčení, uklízení terária, vlhčení terária).
 • "Čteme dětem"
  Každý měsíc přijde rodič k nám do školky a přečte dětem pohádku před poledním spinkáním.
 • "Anglické chvilky" 
  Zábavnou a hravou formou se budeme věnovat anglické chvilce (hudebně pohybové činnosti, hry, slovíčka, písně).
Top