Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Úsměv, který
dětem dáváš, 
se k tobě vrátí.”

Pedagogové: Karolína Kepertová, Andrea Biňovcová

Telefon: 704 614 761

Email: kepertova@msbrezany.czbinovcova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ČERVENÉ TŘÍDY

V červené třídě je zapsáno 28 dětí ve věku  od 3 - 4 let, z toho je 17 chlapců a 11 děvčat.

Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení patří osvojování a upevňování základů správných návyků, třídních pravidel a především postupné poznání sebe sama.

Hlavně bychom letošní rok chtěli věnovat zvířátkům, která jsou největším přítelem člověka.

PO STOPÁCH ČESKA

7 / 6 / 2021

Více zde

VÍTÁME VÁS ZPĚT VE ŠKOLCE

4 / 5 / 2021

Více zde

VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ

1 / 4 / 2021

Velikonoční pošta na cestě.

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Během školního roku jsou dětem nabízena divadelní představení, halloweenská stezka, pečení svatomartinských rohlíčků, lampionový průvod, vánoční besídka s dílničkami, karnevaly, focení, návštěva mobilního planetária, knihovny, letiště, ELI, vynášení Morany nebo týden dětské radosti, kdy se děti podívají například do parku Mirakulum.
Snažíme se tak, aby děti vnímaly umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchaly a sledovaly literární, dramatické či hudební představení a uměly ohodnotit svoje zážitky. 

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Přiměřeným a srozumitelným způsobem u dětí upevňujeme schopnost respektovat pravidla chování, rozvíjíme sociální dovednosti, podporujeme děti v samostatnosti, posilování sebedůvěry, osvojování poznatků, postupně rozvíjíme schopnost řešení problémů, klademe základy dovednosti nabídnout pomoc apod. Do vzdělávacího procesu zařazujeme prvky programu „Začít spolu", a to zejména práci v centrech aktivit (např. Kostky, ateliér, pokusy a objevy, knihy a písmena, domácnost, hudba, divadlo).

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • "Moje narozeniny"
  Je individuální oslava dítěte v den narozenin. Společně zpíváme písničku dle výběru dítěte a vyplňujeme pamětní list.
 • "Beruška Eliška"
  Každý pátek se vylosuje jedno dítě, které si odnese berušku Elišku na víkend domů. Následně nám napíší, co beruška Eliška zažila.
 • "Zvířátkové dny"
  Jednou měsíčně nás navštíví ve třídě zvířátko jednoho z dětí. Stráví s námi celé dopoledne. Děti se o něj musí postarat.
 • "Pohledy"
  Po domluvě s rodiči, jsme se domluvili, že nám budou posílat pohledy ze svých dovolených a výletů. Následně si ho přečteme a dítě nám povypráví, co vidělo, co se mu líbilo/nelíbilo…
 • "Želvička"
  Celoroční projekt zaměřený na starání se o třídní zvířátko, děti dali želvičce na začátku roku jméno Michellangelo. Po zbytek roku se o něj musí starat(čerstvá voda, krmení, venčení, uklízení terária,vlhčení terária).
 • "Čteme dětem"
  Každý měsíc přijde rodič k nám do školky a přečte dětem pohádku před poledním spinkáním.
 • "Učíme se o zvířátkách"
  Každý měsíc probereme s dětmi dopodrobna jedno zvířátko, které se nám tématicky hodí do TVP.
Top