Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Úsměv, který
dětem dáváš, 
se k tobě vrátí.”

Pedagogové: Karolína Kepertová, Andrea Biňovcová

Telefon: 704 614 761

Email: kepertova@msbrezany.czbinovcova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ČERVENÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2021/2022 je v červené třídě zapsáno 28 dětí, 15 chlapců a 13 děvčat.

Jedná se o heterogenní třídu, kterou navštěvují děti ve věku 4-6 let.
6 dětí dovrší v tomto školním roce věku 6 let. Jedná se tedy o děti s povinnou předškolní docházkou.  


TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Více zde

BESÍDKA

21 / 6 / 2022

Více zde

ZÁCHRANA ŽABIČEK

30 / 5 / 2022

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Během školního roku jsou dětem nabízena divadelní představení, halloweenská stezka, pečení svatomartinských rohlíčků, lampionový průvod, vánoční besídka s dílničkami, karnevaly, focení, návštěva mobilního planetária, knihovny, letiště, ELI, vynášení Morany nebo týden dětské radosti s rozmanitým zábavným programem.

Snažíme se tak, aby děti vnímaly umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchaly a sledovaly literární, dramatické či hudební představení a uměly ohodnotit svoje zážitky. 

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Přiměřeným a srozumitelným způsobem budeme u dětí upevňovat pravidla chování, rozvíjet sociální dovednosti, podporovat dítě v samostatnosti, posilování sebedůvěry, osvojování poznatků, při řešení problémů, ve schopnosti nabídnout pomoc apod.

Budeme se snažit u dětí vytvářet kladný vztah k dětské literární tvorbě a rozvíjet ho v předčtenářské gramotnosti. 

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • "Moje narozeniny"
  Individuální oslava dítěte v den narozenin. Společně zpíváme písničku dle výběru dítěte a vyplňujeme pamětní list.
 • "Beruška Eliška"
  Každý pátek se vylosuje jedno dítě, které si odnese berušku Elišku na víkend domů. Následně nám napíší, co beruška Eliška zažila.
 • "Pohledy"
  Po domluvě s rodiči, jsme se domluvili, že nám budou posílat pohledy ze svých dovolených a výletů. Následně si ho přečteme a dítě nám povypráví, co vidělo, co se mu líbilo/nelíbilo…
 • "Želvička"
  Celoroční projekt zaměřený na starání se o třídní zvířátko, děti daly želvičce na začátku roku jméno Michellangelo. Po zbytek roku se o něj musí starat (čerstvá voda, krmení, venčení, uklízení terária, vlhčení terária).
 • "Čteme dětem"
  Každý měsíc přijde rodič k nám do školky a přečte dětem pohádku před poledním spinkáním.
 • "Z pohádky do pohádky"
  Každé pondělí vylosujeme jedno z dětí, které si odnese domů krátkou Disney knížku. S rodiči ji přečtou a popovídají si o ní (kladné/záporné postavy, převyprávět si děj knihy, poučení). Následně dítě seznámí s knížkou kamarády ve třídě.
 • "Anglické středy" 
  Každou středu se zábavnou a hravou formou budeme věnovat anglické chvilce (hudebně pohybové činnosti, hry, slovíčka, písně).
Top