Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Úsměv, který
dětem dáváš, 
se k tobě vrátí.”

Pedagogové: Andrea Bartáková, Karolína Kepertová

Telefon: 704 614 761

Email: kepertova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ČERVENÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2023/2024 je v červené třídě přijato 28 dětí, z toho je
17 chlapců a 11 děvčat. 
Jedná se o heterogenní třídu, kterou navštěvují děti ve věku 3-4 let.BUBÍNKOVÁNÍ

31 / 5 / 2024

Více zde

JARNÍ SMYSLOHRÁTKY

31 / 5 / 2024

Více zde

DEN MATEK

31 / 5 / 2024

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Během školního roku jsou dětem nabízena divadelní představení, halloweenská stezka, pečení svatomartinských rohlíčků, lampionový průvod, vánoční besídka s dílničkami, karnevaly, focení, návštěva knihovny, vynášení Morany nebo Týden dětské radosti s rozmanitým zábavným programem.

Snažíme se tak, aby děti vnímaly umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchaly a sledovaly literární, dramatické či hudební představení a uměly ohodnotit svoje zážitky. 

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

V letošním školním roce se pokusíme vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se děti i jejich rodiče budou cítit příjemně. Zkrátka místo, kam se budou všichni těšit a zapojovat se do společných aktivit MŠ. Chtěly bychom děti seznámit s prostředím školky a okolím Dolní Břežan a vytvořit pozitivní vztah a sounáležitost k místu, kde žijí.  Budeme učit děti vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané v této společnosti, povedeme je k pochopení potřeby soukromí a  bezpečí ostatních. Dětským způsobem přiblížíme dětem pojem nebezpečí a kde se s ním mohou ve svém okolí setkat.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

  • "Moje narozeniny"
    Individuální oslava dítěte v den narozenin. Společně zpíváme písničku dle výběru dítěte a vyplňujeme pamětní list.
  • "Pohledy"
    Po domluvě s rodiči, jsme se domluvili, že nám budou posílat pohledy ze svých dovolených a výletů. Následně si ho přečteme a dítě nám povypráví, co vidělo, co se mu líbilo/nelíbilo…
  • "Želvička"
    Celoroční projekt zaměřený na starání se o třídní zvířátko, děti daly želvičce na začátku roku jméno Michellangelo. Po zbytek roku se o něj musí starat (čerstvá voda, krmení, venčení, uklízení terária, vlhčení terária).
  • „Beruška Eliška" Projekt zaměřený na cestování berušky Elišky se svými kamarády. Každý pátek vylosujeme dítě, které si vezme berušku Elišku domů na víkend. Společně s Eliškou s vámi poputuje i pamětní kniha, kam se zapíší veškeré zážitky a vloží fotky, co beruška s kamarádem ze třídy zažila.
Top