Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Třídní pravidla

Pravidla červené třídy


1) Musím pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se.
2) Srdíčkové pravidlo
-  Chováme se hezky k ostatním a k paní učitelce.
 - Nestrkáme se, neubližujeme si a šetrně zacházíme s hračkami.
3) Nenosíme si z domova hračky.
4) Uklízíme hračky na své místo.
5) Stolečkové pravidlo
- Všichni čekáme na popřání.
- U jídla nepovídáme.
- Zastrčíme po sobě židličky.
6) Vycházkové pravidlo
- Chodíme ve dvojicích, pokud nám paní učitelka neřekne jinak.
- Vždy se rozhlédneme, než přejdeme silnici (čekáme na pokyn).
7) Pravidlo zvednuté ruky
8) Vždy si před jídlem a po jídle umyjeme ruce.
9) Narozeninové pravidlo
- Vždy popřejeme kamarádům všechno nejlepší k narozeninám.Top