Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Třídní pravidla

Pravidla třídy


1) Musím pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se.
2) Srdíčkové pravidlo – Chováme se hezky k ostatním a k paní učitelce.
      - Nestrkáme se, neubližujeme si a šetrně zacházíme s hračkami.
3) Nenosíme si z domova hračky.
4) Uklízíme hračky na své místo.
5) Stolečkové pravidlo – Všichni čekáme na popřání.
          - U jídla nepovídáme.
- Zastrčíme po sobě židličky.
6) Vycházkové pravidlo – Chodíme ve dvojicích, pokud nám paní učitelka neřekne jinak.
- Vždy se rozhlédneme, než přejdeme silnici (čekáme na pokyn).
- Pravidlo zvednuté ruky.
7) Vždy si před jídlem a po jídle umyjeme ruce.
8) Narozeninové pravidlo – Vždy popřejeme kamarádům všechno nejlepší k narozeninám.Top