Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Třídní pravidla

Pravidla červené třídy

1) Umím pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se.
2) Srdíčkové pravidlo
    Chováme se hezky k ostatním dětem a k paní učitelce.
    Nestrkáme se, neubližujeme si a šetrně zacházíme s hračkami.
3) Šnečkové pravidlo
Z bezpečnostních důvodů se po budově pohybujeme pomalu.
4) Uklízíme hračky na své místo.
5) Stolečkové pravidlo
      Všichni čekáme na popřání.
    U jídla nepovídáme.
      Zastrčíme po sobě židle a uklidíme svoje místo
6) Vycházkové pravidlo
    Chodíme ve dvojicích, pokud nám paní učitelka neřekne jinak.
    Vždy se rozhlédneme, než přejdeme silnici (čekáme na pokyn).
    Pravidlo zvednuté ruky.
7) Vždy si před jídlem a po jídle umyjeme ruce.
8) Narozeninové pravidlo
      Vždy popřejeme kamarádům všechno nejlepší k narozeninám

Top