Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělávat.”

Pedagogové: Žaneta Hejnyšová, Monika Jírů

Telefon: 220 990 835

Email: hejnysova@msbrezany.czjiru@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA ZELENÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2021/2022 je v zelené třídě zapsáno celkem 26 dětí, z toho 13 dívek a 13 chlapců.

Jedná se o heterogenní třídu ve věku 4-6 let. 


SPOLEČNÉ TVOŘENÍ

21 / 6 / 2022

Více zde

ČERVNOVÉ AKCE

21 / 6 / 2022

Více zde

KVĚTNOVÉ AKCE

31 / 5 / 2022

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

 • oslavy narozenin dětí

 • vánoční besídka spojená s návštěvou rodičů
 • velikonoční dílny
 • Olympijské hry (letní a zimní)
 • karneval, divadla
 • Týden dětské radosti
 • lampionový průvod
 • návštěva kostela
 • návštěva břežanské knihovny
 • výšlap na kopec Kamínek

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Protože se jedná o třídu, kterou navštěvují předškoláci s povinnou předškolní docházkou, bude věnována pozornost rozvoji dovedností důležitých pro snadný vstup do školy. 
Při stanovení vzdělávacích cílů vycházíme z ŠVP PV s názvem "S duhovým vláčkem za poznáváním světa". Naším cílem je podporovat děti v jejich rozvoji, přemýšlení, vytváření kamarádských vazeb, samostatném rozhodování, komunikaci a upevňování sebevědomí. 
Budujeme pozitivní vztah dětí k přírodě a vedeme je k její ochraně. 

Do TVP zařazujeme environmentální výchovu, čtenářskou a matematickou pregramotnost, vycházky do přírody, výlety za poznáním a kreativní tvorbu. 

Vedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • "Portfolio"
   
  Každé dítě má vlastní složku, do které se zakládají pracovní listy. Můžeme tak sledovat pokrok dítěte, jeho silné a slabé stránky.
 • "Děti dětem" 
  Projekt čtenářské gramotnosti, kdy děti "čtou” z dětské literatury dětem, s využitím sve fantazie a nápodoba vzoru dospělého (učitelek).
 • "Měsíc knihy a pohádkových hrdinů" 
  Cílem projektu je seznámit děti s klasickou literaturou, jejím obsahem a hlavními hrdiny. Projekt je zakončen formou vernisáže děl dětí. 
Top