Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělávat.”

Pedagogové: Jana Serences, Žaneta Hejnyšová

Telefon: 220 990 835

Email: serences@msbrezany.cz, hejnysova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA ZELENÉ TŘÍDY

S námi není nikdo sám, držíme se za ruce a učíme se, co znamená spolu kamarádit.

Ve školním roce 2020/2021 je v zelené třídě zapsáno celkem 26 dětí.
Z toho 11 dívek a 15 chlapců.


Našim cílem je, aby děti měly radost z poznávání a učení se zábavnou formou.
Klademe důraz na rozvoj individuality každého dítěte a zároveň budujeme pocit sounáležitosti, vzájemného respektu a podpory.

VELIKONOČNÍ POZDRAVENÍ

1 / 4 / 2021

Více zde

Dočasné uzavření budovy

26 / 2 / 2021

Vážení rodiče,s politováním Vám musím oznámit dočasné uzavření budovyNa Vršku 585do 19. 2. 2021...

Více zde

Olympijské hry

26 / 2 / 2021

Zimní olympijské hry se konaly 28.1. 2021 na zahradě mateřské školy...

Více zde

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 1. Se sokolem do života - projekt České obce sokolské,
  který se snaží přivést děti zábavnou formou k pohybu.
 2.  Děti dětem - projekt čtenářské gramotnosti, kdy děti "čtou” z dětské literatury dětem, s využitím sve fantazie a nápodoba vzoru dospělého (učitelek).
 3. Měsíc knihy a pohádkových hrdinů - cílem projektu je seznámit děti s klasickou literaturou, jejím obsahem a hlavními hrdiny. Projekt je zakončen formou vernisáže děl dětí. 

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Dítě a jeho tělo:                                                                  

 • Zvládnou sebeobsluhu
 • Rozvíjet pohybové dovednosti 
 • Osvojit si poznatky k podpoře zdraví a bezpečí

Dítě a jeho psychika:

 • Rozvíjet komunikační dovednosti, řečový projev, smyslové vnímání
 • Vytvářet a rozvíjet citové vztahy
 • Umět vyjádřit své pocity, dojmy a myšlenky

Dítě a ten druhý:

 • Dodržovat společná pravidla
 • Rozvíjet sounáležitost ve skupině
 • Rozvíjet ohleduplnost k ostatním

Dítě a společnost:

 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí
 • Vytvářet a rozvíjet kulturně estetické dovednosti

Dítě a svět:

 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • Rozvíjet vztah dětí k přírodě (vážit si přírody, chránit ji)
 • Rozvoj ekologického myšlení

HLAVNÍ CÍLE TVP

 • Prohlubování toho, co se děti již naučily.
 • Vycházky a výlety za poznáním.                                          
 • Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí.
 • Přizpůsobit aktivity individuálním zvláštnostem dětí.
 • Zvládnout sebeobsluhu.
 • Prohloubit čtenářskou a matematickou pregramotnost.
 • Environmentalni výchova.
Top