Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělávat.”

Pedagogové: Žaneta Hejnyšová, Monika Jírů

Asistent pedagoga: MUDr. Lucie Mašková

Telefon: 220 990 835, 732 697 281

Email: hejnysova@msbrezany.czjiru@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ZELENÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2022/2023 je v zelené třídě zapsáno celkem 25 dětí,
z toho 14 chlapců a 11 dívek.

Jedná se o heterogenní třídu, kterou navštěvují děti ve věku 5-7 let.


LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

31 / 5 / 2023

Více zde

KVĚTNOVÉ AKCE

31 / 5 / 2023

Více zde

ČARODĚJNICE V ZELENÉ

30 / 4 / 2023

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

 • vánoční besídka spojená s návštěvou rodičů
 • besídka pro maminky
 • Olympijské hry letní a zimní
 • karneval, divadla
 • Týden dětské radosti
 • oslavy narozenin dětí
 • lampiónový průvod
 • návštěvy břežanské knihovny
 • planetárium
 • dlabání dýní s rodiči
 • batůžkový den
 • dopravní hřiště

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Jedná se o třídu, kterou navštěvují předškoláci s povinnou předškolní docházkou, proto je naším cílem připravit děti na učení. Pro dobrý start do školy bude věnována pozornost rozvoji důležitých dovedností zábavnou formou.

Při stanovení vzdělávacích cílů vycházíme z ŠVP PV s názvem "S
duhovým vláčkem za poznáváním světa". Naším cílem je podporovat
děti v jejich rozvoji, přemýšlení, vytváření kamarádských vazeb,
samostatném rozhodování, komunikaci a upevňování sebevědomí. 

Budujeme pozitivní vztah dětí k přírodě a vedeme je k její ochraně. 

Do TVP zařazujeme environmentální výchovu, čtenářskou a
matematickou pregramotnost, vycházky do přírody, výlety za
poznáním, hudební výchovu a kreativní tvorbu. 

Vedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti a
klademe důraz na individualitu každého dítěte.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • "Portfolio"
  Každé dítě má vlastní složku, do které se zakládají pracovní listy.
  Můžeme tak sledovat pokrok dítěte, jeho silné a slabé stránky.
 • „Za poznáváním Dolních Břežan a okolí"
  Projekt, kdy s dětmi budeme poznávat Dolní Břežany a okolí
  formou delších procházek. Nachozené kroky budeme zapisovat
  do tabulky a na konci školního roku vyhodnotíme, kolik jsme
  jako předškoláci nachodili kroků.
 • „Knihovna"
  Cílem projektu je čtenářská gramotnost. Každý měsíc zajdeme
  s dětmi do místní knihovny a vybereme si knihu, kterou budeme
  číst. Děti se seznámí s více druhy žánrů knih.
Top