Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ZELENÉ TŘÍDY
      "Má-li se člověk stát člověkem,musí se vzdělávat"
                             pro školní rok 2022/2023

Třídní vzdělávací program (TVP) je dokument, který si připravují třídní učitelky jednotlivých tříd na základě Školního vzdělávacího programu a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Třída si tento plán přizpůsobí k dané věkové skupině dětí s ohledem na jejich individuální schopnosti. Na konci školního roku bude tento TVP dokladem toho, co jsme s dětmi za toto období zvládli.

Hlavní cíle TVP   

  • Prohlubování toho, co se děti již naučily.
  • Vycházky a výlety za poznáním.                                          
  • Vzbudit zájem a zvídavost při učení nových věcí.
  • Přizpůsobit se individuálním zvláštnostem dětí.
  • Zvládnout sebeobsluhu.
  • Prohloubit čtenářskou a předmatematickou gramotnost.
  • Environmentalni výchova.
Top