Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Hola, hola! Škola volá!
Pojďme děti, pojďme hned,
objevíme celý svět."

Pedagogové: Kateřina Grecmanová, Bc. Iveta Lindauerová

Asistent pedagoga: Alena Slezáková

Telefon: 704 614 762

Email: grecmanova@msbrezany.czlindauerova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA FIALOVÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje fialovou třídu celkem 27 dětí, z toho 9 dívek a 18 chlapců ve věku 5-7 let. 

Jedno dítě má speciální vzdělávací potřeby, proto bude ve třídě přítomen asistent pedagoga.

Dvě děti mají odlišný mateřský jazyk.

 

ČERVEN

20 / 6 / 2024

Více zde

DUBEN

11 / 4 / 2024

Více zde

BŘEZEN VE FIALOVÉ TŘÍDĚ

31 / 3 / 2024

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Celým školním rokem provází děti třídní maskot Večerníček.

Realizujeme akce, které vedou děti k pochopení běhu života a obohacují je o zážitky. Jedná se o:

 • pravidelně: divadelní představení v MŠ, logochvilky,  návštěvy tělocvičny a knihovny  Dolní Břežany, setkávání s vrstevníky z "Modré třídy"
 • besídku s vánočními dílničkami
 • návštěvu mobilního planetária
 • halloweenskou stezku a dlabání dýní
 • lampionový průvod k svátku sv. Martina
 • karneval
 • vynášení Morany
 • oslavu Dne dětí - týden dětské radosti s celodenním výletem do ZOO
 • návštěvu Planetária Praha a přilehlého parku Stromovka
 • návštěvu Divadla Spejbla a Hurvínka
 • pro předškoláky pak také možnost účasti na akcích   určených pouze této skupině dětí (plavání, hravé lyžování, účast na ŠvP)
 • setkávání maminek v " kavárničkách"
 • pěší výlet do Zlatníků na zmrzlinu
 • návštěva Zemědělského muzea
 • piknikový den  ve Lhotě
 • výlet PID na hřiště u letiště Točná

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu s dětmi, které budou příští rok nastupovat do školy a zároveň dětmi, které budou v MŠ ještě zůstávat,  zaměříme se zejména na rozvoj kognitivních funkcí, rozvoj všech percepcí. Neopomeneme samozřejmě rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky. Podporujeme individuální přístup ke každému dítěti,  rozvíjíme kooperativní činnosti, při hrách pak princip "fair play". 

V tomto školním roce se také výrazně zaměříme na environmentální výchovu a prohlubování sociálních vztahů ve třídě, s vrstevníky z Modré třídy, potažmo v celém kolektivu MŠ.


Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte:

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte
 • motivovat dítě k aktivnímu poznávání
 • posilovat vhodné chování ve vztahu k druhým
 • podporovat v dítěti schopnost projevovat se jako samostatná osobnost

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • Víkend s Večerníčkem"
  Každý pátek se losováním vybere jedno dítě, které si Večerníčka - maskota fialové třídy - bere domů a prožije s ním celý víkend. Do kroniky pak s pomocí rodičů zaznamená slovem, obrázkem nebo fotografií, co vše spolu zažili.
 • Čteme dětem
  Každý den čteme dětem před odpočinkem z knihy. Rádi také přivítáme rodiče, kteří by dětem chtěli přečíst z jiné oblíbené dětské knihy.
 • Narozeniny"
  Každé dítě společně se svými spolužáky oslaví své narozeniny. Oslavenci v komunitním kruhu popřejeme, zazpíváme narozeninovou písničku a předáme drobný dárek.
 • Tvorba osobní knihy 
  Složka, do níž se zakládají pracovní listy, výtvarné práce, fotografie..., slouží jako skvělý prostředek pro sledování pokroků dítěte v průběhu celé školní docházky. 
 •  Logochvilky 
  Pravidelné procvičování mluvidel a nácvik výslovnosti jednotlivých hlásek.  
 • Pohledy
  Děti mohou přinést nebo poslat do školky pohled z jakéhokoliv výletu a vyprávět o něm ostatním v komunitním kruhu.  
 • Zlatohlávci 
  Chov ZLATOHLÁVKŮ AFRICKÝCH (pachnoda marginata). Děti mohou na vlastní oči sledovat "broučí" cyklus larva-kukla-brouk.  
 • "Martináči"
  pokusíme se o chov Martináče pajasanového
 • "Setkávání s vrstevníky"
 • "Noc ve školce" 

  Top