Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Pojďte děti,
pojďte hned,
objevíme celý svět.”

Pedagogové: Kateřina Grecmanová, Bc. Iveta Lindauerová

Asistent pedagoga: Ing. Kristýna Jalovecká

Telefon: 704 614 762

Email: grecmanova@msbrezany.czlindauerova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA FIALOVÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje fialovou třídu celkem 28 dětí, z toho 12 dívek a 16 chlapců.

Jedná se o heterogenní skupinu dětí ve věku 3-4 roky.

Ve třídě působí asistent pedagoga.  

 

ČERVEN VE FIALOVÉ TŘÍDĚ

30 / 6 / 2022

Více zde

NOVÉ PŘÍRŮSTKY

26 / 5 / 2022

Více zde

KONĚ U MŠ

24 / 5 / 2022

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Celým školním rokem provází děti třídní maskot Večerníček.

Realizujeme akce, které vedou děti k pochopení běhu života a obohacují je o zážitky. Jedná se o:

 • pravidelná divadelní představení
 • besídku s vánočními dílničkami
 • návštěvu mobilního planetária
 • halloweenskou stezku
 • lampionový průvod
 • karneval
 • vynášení Morany
 • oslavu Dne dětí - týden dětské radosti s celodenním výletem

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu s nejmladšími dětmi, zaměříme se zejména na rozvoj sebeobsluhy, osvojování a upevňování správných návyků, seznámení se a dodržování třídních pravidel, poznávání sebe sama.

Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte:

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte
 • motivovat dítě k aktivnímu poznávání
 • posilovat vhodné chování ve vztahu k druhým
 • podporovat v dítěti schopnost projevovat se jako samostatná osobnost

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • Víkend s Večerníčkem"
  Každý pátek se losováním vybere jedno dítě, které si Večerníčka - maskota fialové třídy - bere domů a prožije s ním celý víkend. Do kroniky pak s pomocí rodičů zaznamená slovem, obrázkem nebo fotografií, co vše spolu zažili.
 • Čteme dětem
  Každý den čteme dětem před odpočinkem z knihy. Rádi také přivítáme rodiče, kteří by dětem chtěli přečíst z jiné oblíbené dětské knihy.
 • Narozeniny"
  Každé dítě společně se svými spolužáky oslaví své narozeniny. Oslavenci v komunitním kruhu popřejeme, zazpíváme narozeninovou písničku a předáme drobný dárek.
 • Tvorba osobní knihy
  Složka, do níž se zakládají pracovní listy, výtvarné práce, fotografie..., slouží jako skvělý prostředek pro sledování pokroků dítěte v průběhu celé školní docházky. 
 •  Logochvilky 
  Pravidelné procvičování mluvidel a nácvik výslovnosti jednotlivých hlásek.  
 • Pohledy
  Děti mohou přinést nebo poslat do školky pohled z jakéhokoliv výletu a vyprávět o něm ostatním v komunitním kruhu.  
 • Zlatohlávci 
  Chov ZLATOHLÁVKŮ AFRICKÝCH (pachnoda marginata). Děti mohou na vlastní oči sledovat "broučí" cyklus larva-kukla-brouk.  
Top