Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Pojďte děti,
pojďte hned,
objevíme celý svět.”

Pedagogové: Kateřina Grecmanová, Iveta Lindauerová

Telefon: 704 614 762

Email: grecmanova@msbrezany.czlindauerova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA FIALOVÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje fialovou třídu celkem 28 dětí, z toho 15 dívek a 13 chlapců.
5 dětí má OŠD. Do třídy také dochází dítě s odlišným mateřským jazykem (anglicky mluvící). 

Jedná se o homogenní skupinu dětí ve věku 5-7 let.  

 

PROJEKT BABOČKA BODLÁKOVÁ (Vanessa cardui)

25 / 5 / 2021

Více zde

TÝDEN ZEMĚ

12 / 5 / 2021

Více zde

ZEMĚ - BIOTOPY POLE, LOUKA, RYBNÍK

26 / 4 / 2021

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Celým školním rokem provází děti třídní maskot Večerníček.

Realizujeme akce, které vedou děti k pochopení běhu života a obohacují je o zážitky. Jedná se o:

 • pravidelná divadelní představení
 • besídku s vánočními dílničkami
 • návštěvu kostela v adventním čase
 • návštěvu mobilního planetária
 • návštěvu knihovny
 • návštěvu letiště
 • návštevu ELI (Evropského laserového institutu)
 • vynášení Morany
 • akci s názvem „Šifra Mistra Brailla" věnované pochopení života lidí s poškozením zraku.

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Veškeré aktivity jsou směřovány k přípravě na školní docházku. Tento školní rok je pro děti navštěvující fialovou třídu součástí povinné školní docházky. Vzdělávání probíhá ve všech oblastech obsažených v RVP PV. Ve zvýšené míře se zaměřujeme na oblast grafomotorickou. V oblasti matematické pregramotnosti používáme prvky Hejného metody. Dále klademe důraz na rozvoj čtenářské pregramotnosti. 
Jako hlavní metodu vzdělávání využíváme formu hry a nápodoby. Dbáme na to, aby se každé dítě u nás cítilo dobře - snažíme se o individuální přístup s porozuměním a respektem k jejich potřebám. 

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • Víkend s Večerníčkem"
  Každý pátek se losováním vybere jedno dítě, které si Večerníčka - maskota fialové třídy - bere domů a prožije s ním celý víkend. Do kroniky pak s pomocí rodičů zaznamená slovem, obrázkem nebo fotografií, co vše spolu zažili.
 • Čteme dětem
  Každý den čteme dětem před odpočinkem z knihy. Rádi také přivítáme rodiče, kteří by dětem chtěli přečíst z jiné oblíbené dětské knihy.
 • Se Sokolem do života
  Jedná se o projekt České obce sokolské, který napomáhá rozvoji hrubé motoriky zábavnou formou.
 • Narozeniny"
  Každé dítě společně se svými spolužáky oslaví své narozeniny. Oslavenci k komunitním kruhu popřejeme, zazpíváme narozeninovou písničku a předáme drobný dárek.
 • Tvorba osobní knihy - portfolia
Top