Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu FIALOVÉ TŘÍDY 

          „S kamarádem Večerníčkem, budeme si nejen hrát. 

           Na školu se připravíme,  svět budem dál poznávat." 
                                 pro školní rok 2023/2024

V doprovodu Večerníčka seznamujeme děti se světem matematiky, čtenářství i digitálních pregramotností. Postupně tak dětí získají znalosti a dovednosti potřebné k nástupu do základní školy. Celý třídní vzdělávací program vychází a respektuje ŠVP. Svým obsahem kultivuje spokojené a všestranně se rozvíjející děti, které jsou úspěšné v kolektivu vrstevníků a mají dovednosti nezbytné pro plnohodnotná budoucí život. Spolupracujeme s místními organizacemi, jako je ZŠ, knihovna, ELI. Taktéž se podílíme na kulturních akcích pořádaných obcí - vítání občánků, vystoupení k příležitosti rozsvícení Vánočního stromu. Podnikáme výlety do blízkého okolí a sousedních obcí. Těmito aktivitami naplňujeme vizi mateřské školy.Top