Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

    "S kamarádem Večerníčkem budeme si hrát,
       celý svět s ním zkoumat, věci poznávat"
                                2020 - 2021

Zvolená témata TVP jsou zpracovaná v souladu s ŠVP PV s názvem „S námi není nikdo sám". Jejich obsah je přizpůsoben potřebám a zájmům dětí, ale také tomu, co děti absolvovaly v předchozích letech docházky do školky. 

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází z RVP PV a je součástí ŠVP. TVP nás provede Večerníček, zvídavý chlapec v papírové čepici, kterého zná každé dítě. Ve třídě se pracuje převážně způsobem, který je motivován vzdělávacím programem Začít spolu. Jedná se o práci v centrech aktivit, doplněnou o množství rozmanitých manipulačních činností. 

Top