Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Zápis

Zápis dětí na školní rok 2023/24 
(krátké nahlédnutí do prostor naší MŠ naleznete ZDE)

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území obce Dolní Břežany a v částech obce Jarov, Lhota a Zálepy a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území obce Dolní Břežany a v částech obce Jarov, Lhota a Zálepy.

Zápis se týká dětí narozených do 31. 08. 2020. V případě dostatku míst budou přijímány i děti narozené do 31.12.2020.

Žádost o přijetí 2023/24 + Evidenční list je možné stáhnout a vytisknout z webu MŠ.

Pro rodiče, kteří nemají možnost stáhnout si Žádost o přijetí a Evidenční list z webu MŠ budou tiskopisy k dispozici na obou budovách MŠ
dne 25. 4. 2023 od 8:00 do 16:00 – případně po tel. dohodě v jiném termínu.

Vlastní zápis – vybírání Žádostí o přijetí a Evidenčních listů se bude konat
10. 5. 2023 od 13.30 do 17.30 hodin v budovách MŠ Dolní Břežany podle spádovosti

Budova Na Vršku 585
Obyvatelé hlášení k trvalému pobytu v Dolních Břežanech v ulicích:
Dělnická, Družstevní, Chrpová, Jílovská, K Hodkovicům, K Písnici, K Zámecké Oboře, Ke Kapličce, Ke zlatníkům, Krátká,
Lomená,Maková, Mladých, Na Kopečku, Na Okraji, Na Panský, Na Prameni, Na Račanech, Na Vahách, Na Vršku, Nad Pazdernou, Náměstí Na Sádkách, Nová, Pampelišková, Pod struhami, Pražská, Příčná, Slunečná, U Brtě, U Klizerdy, U Náměstí, U Parku, U Pazderáku, U Zámku, V Hranicích, V Hůrkách, V Klidu, V Pohodě, V Zahrádkách, V Zápolí, Za Pivovarem, Za Sídlištěm, Zvonková, K Vinicím.

Budova K Hradišťátku 900
Obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu v částech obce Jarov, Lhota, Zálepy a Dolních Břežanech v ulicích:
5. Května, Akátová, Beltinská, Dolmenská, Jasmínová, K Hradišťátku, K Obzoru, K Opidu, K Točné, Ke Zvoli, Lhotecká, Lipová, Lísková, Malá Strana, Mezi křižovatkami, Mezi Ploty, Na Drahách, Na Hrázi, Na Spálence, Na Svárově, Nad Cihelnou, Nad Mlýnem, Od Cholupic, Průmyslová, Šeříková, Šípková, Trnková, Třešňová, U Menhiru, V Půstkách, V Úvozu, Za Hřištěm, Za humny, Za Příkopem, Za Radnicí, Zbraslavská,
V Zahrádkách, K Břežanům.

POTŘEBNÉ DOKLADY:

● Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
● Řádně vyplněný Evidenční list (pozor – na druhé straně je nutné potvrzení od lékaře)
● CIZINCI – DOKLAD O MÍSTĚ POBYTU
● OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ bude provedeno vyvěšením seznamu s registračními čísly na příslušné budově mateřské školy 23. 5. 2023.

Termín, vydávání Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
úterý 24.5.2023 od 13 do 17 hodin v kanceláři MŠ Dolní Břežany, Na Vršku 585.


Průběh zápisu:
1. Doma si vytisknete z webových stránek MŠ www.msbrezany.cz formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí
+ Evidenční list) nebo si je vyzvednete v budově MŠ 25. 4. 2023 v době 8.00 - 16.00h
2. Navštívíte dětského lékaře. Na Evidenčním listu je nutné jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném
očkování.
3. V den zápisu odevzdáte vyplněné formuláře a předložíte občanský průkaz v kanceláři MŠ.
4. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ale je žádoucí.
5. Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, seznámíte se s kritérii pro přijetí dítěte pro školní rok 2023/24, budete
informováni o možnosti nahlížení do spisu.
6. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle počtu uchazečů a na
základě stanovených kritérií v souladu s volnou kapacitou školy.
7. Zákonný zástupce si na ředitelství MŠ vyzvedne Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Pokud
tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána doporučeně poštou.
8. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.
9. Zveřejnění registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí na škole bude v termínu 23. 5. 2023.

Podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné těmito způsoby:
1. Datovou schránkou na adresu: cakna7b
2. Emailem na adresu reditelka@msbrezany.cz podmínkou platnosti takového podání je podepsání elektronickým podpisem
3. Osobně ve stanoveném termínu v konkrétní budově MŠ podle spádovosti
4. V Žádosti o přijetí je možno uvést preferenci konkrétní budovy MŠ, o faktickém umístění dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka MŠ s ohledem na spádovost, sourozenecké vazby a volnou kapacitu tříd.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

Mgr. Miluše Trojanová
ředitelka MŠ Dolní Břežany

V Dolních Břežanech 2. 2. 2023

Top