Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Zápis

Zápis dětí na školní rok 2022-23 
(krátké nahlédnutí do prostor naší MŠ naleznete ZDE) 
(pozdrav z Oranžové třídy, budova K Hradišťátku, naleznete ZDE)
(pozdrav ze Žluté třídy, budova Na Vršku, naleznete ZDE)

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území obce Dolní Břežany a v částech obce Jarov, Lhota a Zálepy a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území obce Dolní Břežany a v částech obce Jarov, Lhota a Zálepy.

Zápis se týká dětí narozených do 31. 08. 2019. V případě dostatku míst budou přijímány i děti narozené do 31.12.2019.

Žádost o přijetí do MŠ 2022-23 Evidenční list je možné stáhnout a vytisknout z webu msbrezany.cz 

Pro rodiče, kteří nemají možnost stáhnout si Žádost o přijetí a Evidenční list z webu MŠ budou tiskopisy k dispozici na obou budovách MŠ dne 25. 4. 2022 od 8:00 do 14:00 – případně po tel. dohodě v jiném termínu.

Vlastní zápis – vybírání Žádostí o přijetí a Evidenčních listů se bude konat
10.5. 2022 a 11. 5. 2022 od 13,00 do 18,00 hodin v budovách MŠ Dolní Břežany podle spádovosti

Budova Na Vršku 585
Obyvatelé hlášení k trvalému pobytu v Dolních Břežanech v ulicích:
Dělnická, Družstevní, Chrpová, Jílovská, K Hodkovicům, K Písnici, K Zámecké Oboře, Ke Kapličce, Ke zlatníkům, Krátká, Lomená, Maková, Mladých, Na Kopečku, Na Okraji, Na Panský, Na Prameni, Na Račanech, Na Vahách, Na Vršku, Nad Pazdernou, Náměstí Na Sádkách, Nová, Pampelišková, Pod struhami, Pražská, Příčná, Slunečná, U Brtě,  U Klizerdy, U Náměstí, U Parku, U Pazderáku, U Zámku, V Hranicích, V Hůrkách, V Klidu, V Pohodě, V Zahradách, V Zápolí, Za Pivovarem, Za Sídlištěm, Zvonková, K Vinicím.

Budova K Hradišťátku 900
Obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu v částech obce Jarov, Lhota, Zálepy a Dolních Břežanech v ulicích:                                                                               
5. Května, Akátová, Beltinská, Dolmenská, Jasmínová, K Hradišťátku, K Obzoru, K Opidu, K Točné, Ke Zvoli, Lhotecká, Lipová, Lísková, Malá Strana, Mezi křižovatkami, Mezi Ploty, Na Drahách, Na Hrázi, Na Spálence, Na Svárově, Nad Cihelnou, Nad Mlýnem, Od Cholupic, Průmyslová, Šeříková, Šípková, Trnková, Třešňová, U Menhiru, V Půstkách, V Úvozu, Za Hřištěm, Za humny, Za Příkopem, Za Radnicí, Zbraslavská, V Zahrádkách, K Břežanům.

POTŘEBNÉ DOKLADY:

 • Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Řádně vyplněný Evidenční list (pozor – na druhé straně je nutné potvrzení od lékaře)
 • CIZINCI – DOKLAD O MÍSTĚ POBYTU
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ bude provedeno vyvěšením seznamu s registračními čísly na příslušné budově mateřské školy.


Termín, vydávání Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
úterý 24.5.2022 od 13 do 17 hodin v kanceláři MŠ Dolní Břežany, Na Vršku 585.

                                   Průběh zápisu:

 1. Doma si vytisknete z webových stránek MŠ www.msbrezany.cz formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí + Evidenční list) nebo si je vyzvednete v budově MŠ 25. 4. 2022 v době 8.00 - 14.00h.
 2. Navštívíte dětského lékaře. Na Evidenčním listu je nutné jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.
 3. V den zápisu odevzdáte vyplněné formuláře a předložíte občanský průkaz v kanceláři MŠ.
 4. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ale v případě uvolnění protiepidemiologických opatření je žádoucí.
 5. Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, seznámíte se s kritérii pro přijetí dítěte pro školní rok 2022/23, budete informováni o možnosti nahlížení do spisu.
 6. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle počtu uchazečů a na základě stanovených kritérií.
 7. Zákonný zástupce si na ředitelství MŠ vyzvedne Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou.
 8. Preferujeme osobní jednání, děkujeme.

        9. Zveřejnění registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí na škole bude v termínu 23. 5. 2022. 
               

Mgr. Miluše Trojanová
ředitelka MŠ Dolní Břežany

 

Top