Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Zápis

Zápis dětí na školní rok 2021/2022

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území obce Dolní Břežany a v částech obce Jarov, Lhota a Zálepy a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území obce Dolní Břežany a v částech obce Jarov, Lhota a Zálepy.
Zápis se týká dětí narozených do 31. 08. 2018. V případě dostatku míst budou přijímány i děti narozené do 31.12.2018.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Evidenční list je možné stáhnout v sekci Ke stažení a vytisknout. Pro rodiče, kteří si nemohou stáhnout Žádost o přijetí a Evidenční list z webu školy, budou tiskopisy k dispozici na obou pracovištích MŠ dne 26. 4. 2021 od 8:00 do 14:00 – případně po tel. dohodě v jiném termínu.

Důležité termíny zápisu:

26. 4. 2021 - vydání tiskopisů (viz poznámka dříve, netýká se všech rodičů)

4. 5. a 5. 5.  2021 - vlastní zápis, první termín

11. 5. a 12. 5. 2021 - vlastní zápis, druhý termín

24. 5. 2021 - zveřejnění registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

25. 5. 2021 - vydávání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte od 13 do 17 hodin v kanceláři MŠ Dolní Břežany, Na Vršku 585.

Vlastní zápis – odevzdání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenčních listů se bude konat  ve dnech:

4. 5. a 5. 5. 2021

11. 5. a 12. 5. 2021

vždy od 13,00 do 18,00 hodin v budovách MŠ Dolní Břežany podle spádovosti:

Na Vršku 585
Obyvatelé hlášení k trvalému pobytu v Dolních Břežanech v ulicích:
Dělnická, Družstevní, Chrpová, Jílovská, K Hodkovicům, K Písnici, K Zámecké Oboře, Ke Kapličce, Ke
zlatníkům, Krátká, Lomená,Maková, Mladých, Na Kopečku, Na Okraji, Na Panský, Na Prameni, Na
Račanech, Na Vahách, Na Vršku, Nad Pazdernou, Náměstí Na Sádkách, Nová, Pampelišková, Pod struhami,
Pražská, Příčná, Slunečná, U Brtě, U Klizerdy, U Náměstí, U Parku, U Pazderáku, U Zámku, V Hranicích, V
Hůrkách, V Klidu, V Pohodě, V Zahrádkách, V Zápolí, Za Pivovarem, Za Sídlištěm, Zvonková, K Vinicím.


K Hradišťátku 900
Obyvatelé hlášeni k trvalému pobytu v částech obce Jarov, Lhota, Zálepy a Dolních
Břežanech v ulicích:
5. Května, Akátová, Beltinská, Dolmenská, Jasmínová, K Hradišťátku, K Obzoru, K Opidu, K Točné, Ke Zvoli,
Lhotecká, Lipová, Lísková, Malá Strana, Mezi křižovatkami, Mezi Ploty, Na Drahách, Na Hrázi, Na Spálence,
Na Svárově, Nad Cihelnou, Nad Mlýnem, Od Cholupic, Průmyslová, Šeříková, Šípková, Trnková, Třešňová, U
Menhiru, V Půstkách, V Úvozu, Za Hřištěm, Za humny, Za Příkopem, Za Radnicí, Zbraslavská, V Zahrádkách,
K Břežanům, Na Průhonu.

POTŘEBNÉ DOKLADY:

● Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a k Žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii/sken rodného listu dítěte

● Řádně vyplněný Evidenční list (pozor – na druhé straně je nutné potvrzení od lékaře o řádném očkování)
● Doklad o trvalém pobytu dítěte, cizinci - doklad o místě pobytu
● Občanský průkaz zákonného zástupce

Podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné těmito způsoby:

 • Datovou schránkou na adresu: cakna7b
 • Emailem na adresu info@msbrezany.cz podmínkou platnosti je podepsání elektronickým podpisem
 • Osobně ve stanovených termínech v konkrétní budově podle spádovosti

V Žádosti je možno uvést preferenci konkrétní budovy MŠ.

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ bude provedeno vyvěšením seznamu s registračními čísly na příslušné budově mateřské školy a na webu mateřské školy.

Průběh zápisu:

 1. Vytiskněte z webu MŠ potřebné formuláře pro přihlášení dítěte (Žádost o přijetí + Evidenční list) nebo si je vyzvedněte osobně v uvedeném termínu.
 2. Navštivte dětského lékaře. Na Evidenčním listu je nutné jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování.
 3. V den zápisu odevzdáte v kanceláři MŠ vyplněné formuláře, předložíte doklad o trvalém pobytu dítěte a svůj občanský průkaz.
 4. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ale v případě uvolnění protiepidemiologických opatření je žádoucí.
 5. Obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, seznámíte se s kritérii pro přijetí dítěte pro školní rok 2021/2022, budete informováni o možnosti nahlížení do spisu.
 6. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle počtu uchazečů a na základě stanovených kritérií.
 7. Zveřejnění registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí.
 8. Zákonný zástupce si na ředitelství MŠ vyzvedne Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Pokud tak neučiní osobně, budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou.
 9. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Mgr. Miluše Vondráková
ředitelka MŠ Dolní Břežany

Top