Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Mateřská škola Dolní Břežany, příspěvková organizace  

Mateřská škola Dolní Břežany se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v  souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o  změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.msbrezany.cz. Stav souladu 

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže. 

Nepřístupný obsah 

Níže uvedený obsah není přístupný: 

z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají  uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií  a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím  způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných  právních předpisů; Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či  alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4  zákona č. 99/2019 Sb. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 3. 2021. 

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto  internetových stránek Markem Vaterkou. 

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo  připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky  zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným  státním orgánům, můžete psát na adresu: info@mabrezany.cz 

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných  prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: Mgr. Miluše Vondráková, MŠ Dolní Břežany,  K Hradišťátku 900, 252 41 Dolní Břežany, email: info@msbrezany.cz

K Hradišťátku 900, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 08565490 

Telefon: 727 945 780 * e-mail: info@msbrezany.cz * www.msbrezany.cz 



Top