Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Chcem se bavit,
chcem si hrát,
společně vše poznávat.”

Pedagogové: Kateřina Ovčáčková, Pavlína Gaborová

Asistent pedagoga: Alena Slezáková

Telefon: 704 614 760

Email: ovcackova@msbrezany.czgaborova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA ORANŽOVÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2020/2021 dochází do oranžové třídy celkem 26 dětí, z toho 17 dívek a 9 chlapců.

Jedná se o heterogenní třídu, tedy věkově smíšenou, s dětmi ve věku 3-5 let. 2 děti dovrší v tomto školním roce 6 let. Jde tedy o předškoláky s povinnou předškolní docházkou. 

20 dětí navštěvovalo MŠ v Dolních Břežanech, 6 dětí jinou MŠ nebo nastoupily do MŠ teprve v tomto školním roce. 

Ve třídě působí asistent pedagoga.

VÝBUCH SOPKY

13 / 6 / 2021

Více zde

TŘÍDNÍ PROJEKT "KAMÍNKOVÁNÍ"

4 / 6 / 2021

Více zde

KVĚTEN 2021 II. ČÁST

31 / 5 / 2021

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Školním rokem provázejí děti postavy Čtyřlístku, které jsou zároveň i třídními maskoty. Jednotlivé postavy mají za úkol přiblížit dětem vlastnosti jako např. zvídavost, nebojácnost, starostlivost, soutěživost a obětavost.

Během školního roku jsou dětem nabízeny tematické besedy a akce, jako např. pravidelná divadelní představení, pečení svatomartinských rohlíčků, lampionový průvod, besídka s vánočními dílničkami, návštěva kostela v adventním čase, návštěva mobilního planetária, knihovny, letiště, ELI (Evropského laserového institutu), vynášení Morany nebo akce s názvem „Šifra Mistra Brailla", která je věnována pochopení života lidí s poškozením zraku.

Všechny akce i aktivity pomáhají dětem pochopit běh života a obohacují je o zážitky.

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

Vzděláváním podporujeme intelektový rozvoj, schopnost naslouchat, hledat a formulovat řešení a vyvozovat závěry.

Pro všestranný rozvoj dětí nabízíme rozmanité aktivity, pohybové, hudební a dramatické činnosti a výtvarné techniky.

U dětí s povinnou předškolní docházkou věnujeme pozornost rozvoji dovedností důležitých pro snadný vstup do základní školy. 

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • „Víkend se Čtyřlístkem"
  Děti společně s rodiči zaznamenávají do deníku víkendové zážitky s třídními maskoty.
 •  „Logochvilky"
  Pravidelné procvičování mluvidel a nácvik výslovnosti jednotlivých hlásek.
 • „Kamínkování"
  Úkolem tohoto projektu je propojit vztahy mezi školkou, dětmi a rodiči.
 • „Čteme dětem"
  Během celého školního roku mohou členové rodiny číst v čase odpočinku z vybrané knihy.
 • „Se Sokolem do života"
  Projekt České obce sokolské, který se snaží přivést děti zábavnou formou k pohybu.
 • „Pohledy"
  Děti mohou přinést do školky pohled z jakéhokoliv podniknutého výletu a vyprávět o něm ostatním.
Top