Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Chcem se bavit,
chcem si hrát,
společně vše poznávat.”

Pedagogové: Kateřina Ovčáčková, Pavlína Gaborová

Telefon: 704 614 760

Email: ovcackova@msbrezany.czgaborova@msbrezany.cz

CHARAKTERISTIKA ORANŽOVÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2023/2024 dochází do oranžové třídy celkem 28 dětí, z toho 12 dívek a 16 chlapců.

Jedná se o třídu heterogenní ve věkovém složení 4-6 let.
BŘEZEN 2024

27 / 3 / 2024

Více zde

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

27 / 3 / 2024

Více zde

ÚNOR 2024

26 / 2 / 2024

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Školním rokem provázejí děti postavy Čtyřlístku. Naši třídní maskoti přibližují dětem vlastnosti jako zvídavost, nebojácnost, starostlivost, soutěživost nebo obětavost.

V průběhu školního roku chystáme pro děti pravidelná divadelní představení, pečení svatomartinských rohlíčků a lampionový průvod, besídku s vánočními dílničkami, návštěvu knihovny, vynášení Morany, akci s názvem „Šifra Mistra Brailla", která je věnována pochopení života lidí s poškozením zraku a další akce vhodné pro danou věkovou skupinu. 

V rámci sdílení zkušeností plánujeme úzce spolupracovat s kolegyněmi ze žluté třídy, jejichž třídu navštěvuje stejná věková skupina dětí.

Úkolem všech akcí je obohatit děti o zážitky, seznámit je s tradicemi a naučit je, jak se chovat v nových situacích.

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

 • systematické vzdělávání a podpora intelektového rozvoje
 • povzbuzování snahy o hledání řešení s případným vyvozováním závěrů
 • nabízení rozmanitých pohybových, pracovních, hudebních, dramatických a výtvarných činností pro všestranný rozvoj

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • „Víkend se Čtyřlístkem"
  Děti společně s rodiči zaznamenávají do deníku víkendové zážitky s třídními maskoty.
 •  „Logochvilky"
  Pravidelné procvičování mluvidel a nácvik výslovnosti jednotlivých hlásek ve spojení s pohybem.
 • „Čteme dětem"
  Členové rodiny mohou během celého školního roku číst dětem v čase odpočinku z vybrané knihy.
 • „Pohledy"
  Z podniknutého výletu mohou děti do školky přinést nebo poslat pohled a vyprávět ostatním, co zažily.
 • „Motýlí zahrádka"
  Smyslem projektu je seznámit děti s jednotlivými vývojovými fázemi motýla.
 • „Jíme zdravě, jídla se nebojíme"
  Pravidelné, krátké rozhovory, při nichž se děti dozví, proč jídlem šetřit, a jak mohou různé druhy potravin ovlivnit lidský organismus.  
Top