Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

„Chcem se bavit,
chcem si hrát,
společně vše poznávat.”

Pedagogové: Kateřina Ovčáčková, Pavlína Gaborová

Asistent pedagoga: Alena Slezáková

Telefon: 704 614 760

Email: ovcackova@msbrezany.czgaborova@msbrezany.cz

CHAREKTERISTIKA ORANŽOVÉ TŘÍDY

Ve školním roce 2021/2022 dochází do oranžové třídy celkem 26 dětí, z toho 18 dívek a 8 chlapců.

Jedná se o homogenní třídu, předškoláky s povinnou předškolní docházkou, ve věku 5-6 let.

Ve třídě působí asistent pedagoga.

ČERVEN 2022

20 / 6 / 2022

Více zde

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLCE

20 / 6 / 2022

Více zde

KVĚTEN 2022

26 / 5 / 2022

Více zde

TŘÍDNÍ RITUÁLY A AKTIVITY

Školním rokem provázejí děti postavy Čtyřlístku. Naši třídní maskoti přibližují dětem vlastnosti jako zvídavost, nebojácnost, starostlivost, soutěživost nebo obětavost.

V průběhu školního roku chystáme pro děti pravidelná divadelní představení, pečení svatomartinských rohlíčků a lampionový průvod, besídku s vánočními dílničkami, návštěvu kostela v adventním čase, návštěvu mobilního planetária, knihovny, letiště, hřiště Točná nebo ELI (Evropského laserového institutu), vynášení Morany, akci s názvem „Šifra Mistra Brailla", která je věnována pochopení života lidí s poškozením zraku nebo pasování na školáky s doporovodným programem.

Úkolem těchto akcí je obohatit děti o zážitky, seznámit je s tradicemi a naučit je, jak se chovat v nových situacích.

HLAVNÍ MYŠLENKY A CÍLE

 • Systematicky děti vzdělávat a podporovat jejich intelektový rozvoj.
 • Věnovat pozornost rozvoji všech dovedností důležitých pro snadný vstup do školy. 
 • Povzbuzovat snahu dětí hledat řešení a vyvozovat závěry.
 • Nabízet jim pro všestranný rozvoj rozmanité pohybové aktivity a pracovní, hudební, dramatické a výtvarné činnosti.

TŘÍDNÍ PROJEKTY

 • „Víkend se Čtyřlístkem"
  Děti společně s rodiči zaznamenávají do deníku víkendové zážitky s třídními maskoty.
 •  „Logochvilky"
  Pravidelné procvičování mluvidel a nácvik výslovnosti jednotlivých hlásek ve spojení s pohybem.
 • „Čteme dětem"
  Členové rodiny mohou během celého školního roku číst dětem v čase odpočinku z vybrané knihy.
 • „Pohledy"
  Z podniknutého výletu mohou děti do školky přinést nebo poslat pohled a vyprávět ostatním, co zažily.
 • „Motýlí zahrádka"
  Smyslem projektu je seznámit děti s jednotlivými vývojovými fázemi motýla.
 • „Jíme zdravě, jídlem neplýtváme"
  Pravidelné, krátké rozhovory, při nichž se děti dozví, proč jídlem šetřit, a jak mohou různé druhy potravin ovlivnit lidský organismus.  
Top