Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

                    "Spolu to zvládneme"
                     školní rok 2020-2021

Volená témata TVP jsou zpracovávána v souladu s ŠVP PV s názvem „S námi není nikdo sám". Jejich obsah je přizpůsobován potřebám a zájmům dětí.
Ve třídě pracujeme způsobem, který je motivován vzdělávacím programem Začít spolu. Jedná se o práci v centrech aktivit, která je doplněna o množství rozmanitých manipulačních činností. 

Tvorba TVP probíhá tak, aby byl dětem zprostředkován co nejlepší pohled na svět kolem nich a získaly, v co možná největší míře, schopnost řešit situace, s nimiž se budou setkávat. 

Top