Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ČERVENÉ TŘÍDY     
                                "Místo, kde se dobře žije
"
                                pro školní rok 2023/2024

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu "S duhovým vláčkem za poznáváním světa”, na kterém se podílel celý pedagogický sbor.

Vedeme naši školku k tomu, aby byla otevřená a spolupracující komunita, kde se v přátelském prostředí učíme být sami sebou a tím obohacovat ostatní. TVP nás provede Beruška Eliška, která dětem ukáže, že svět je krásný a rozmanitý. Vzdělávání je realizováno ve všech denních činnostech vyváženým poměrem spontánních a řízených činností. Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení bude mimo jiné patřit seznamování a osvojování správných návyků, třídních pravidel a rozvoj samostatnosti ve všech oblastech. 

V letošním školním roce se pokusíme vytvořit bezpečné prostředí, v kterém se děti i jejich rodiče budou cítit příjemně. Zkrátka místo, kam se budou všichni těšit a zapojovat se do společných aktivit MŠ. Chtěly bychom děti seznámit s prostředím školky a okolím Dolní Břežan a vytvořit pozitivní vztah a sounáležitost k místu, kde žijí.  Budeme učit děti vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané v této společnosti, povedeme je k pochopení potřeby soukromí a  bezpečí ostatních. Dětským způsobem přiblížíme dětem pojem nebezpečí a kde se s ním mohou ve svém okolí setkat.

Do vzdělávání aktivně zapojíme rozvoj informativního myšlení, logického myšlení , prostorové orientace a předmatematických představ (pomůcky: např. robotická včelka, digitální mikroskopy, mluvící skřipce, čtvercová pochozí síť a interaktivní stěnu).

Top