Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu ČERVENÉ TŘÍDY     
                                      "Cesta kolem světa
"
                                pro školní rok 2022/2023

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu "S duhovým vláčkem za poznáváním světa”, na kterém se podílel celý pedagogický sbor.

TVP nás provede Beruška Eliška, která dětem ukáže, že svět je krásný a rozmanitý. Vzdělávání je uskutečněno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností (včetně sportovních aktivit a dalších činností obsahující prvky hry a tvořivosti).
Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení bude mimo jiné patřit osvojování a upevnění správných návyků, třídních pravidel a rozvoj samostatnosti ve všech oblastech.
Tento rok se budeme zabývat poznáváním světa. Skrze jednotlivé země se budeme dozvídat zajímavosti o světě  a zároveň rozvíjet dovednosti, schopnosti a znalosti dítěte. Toto téma je pro děti dosud nepříliš známé.
V minulém roce jsme se věnovali České republice, její historii a místu, kde žijeme. Rády bychom toto téma rozšířily.
Do vzdělávání také zapojíme výuku digitální pregramotnosti, která slouží k rozvoji logického myšlení , prostorové orientace a předmatematických představ (pomůcky: např. robotická včelka, mluvící skřipce a pochozí síť).

Top