Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

 Charakteristika třídního vzdělávacího programu červené třídy       
                                  "Z pohádky do pohádky
"
                                pro školní rok 2021 – 2022

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází z RVP PV a je součástí ŠVP.

TVP nás provede Beruška Eliška, která dětem ukáže, že svět je krásný a rozmanitý. Vzdělávání je uskutečněno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností včetně sportovních aktivit a dalších činností obsahujících prvky hry a tvořivosti. 

Mezi nejdůležitější aspekty vzdělávacího a výchovného působení bude mimo jiné patřit osvojování upevnění správných návyků, třídních pravidel a poznání sebe sama. 

Tento rok se budeme zabývat dětskou literaturou. Skrze pohádky se děti učí poznat charakteristikou postav (zlý, hodný, lakomý, pyšný ...), převyprávět děj, vnímat a sledovat děj, určit ponaučení, seznamovat se s příslovími, vnímat vztahy mezi postavami a mnoho dalšího.

Do vzdělávání také zapojíme digitální pomůcky a prvky formativního hodnocení. 

Top