Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

   Charakteristika třídního vzdělávacího programu MODRÉ TŘÍDY
                "Budeme si hrát a svět společně poznávat"
                                pro školní rok 2022/2023

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP PV), který byl vytvořen v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). 

Třídní vzdělávací program  má název "BUDEME SI HRÁT A SVĚT SPOLEČNĚ POZNÁVAT", proto se do všech témat snažíme zahrnout praktické aktivity a činnosti, které budou podporovat přátelské vztahy v kolektivu a více zájmových aktivit mimo mateřskou školu a obec Dolní Břežany.

Zvolená témata TVP budou zpracována v souladu s ŠVP PV s názvem "S DUHOVÝM VLÁČKEM ZA POZNÁVÁNÍM SVĚTA". Jejich obsah bude přizpůsoben  potřebám a zájmům dětí tak, aby děti navázaly kamarádské vztahy se svými vrstevníky a cítily se v prostředí mateřské školy v bezpečí a pohodě.

Vzdělávání prostupuje všemi činnostmi, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností (včetně sportovních aktivit a dalších činností obsahující prvky hry a tvořivosti). 

Top