Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

   Charakteristika třídního vzdělávacího programu MODRÉ TŘÍDY
                    "Budeme si hrát a svět společně poznávat"
                                   pro školní rok 2023/2024

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází ze školního vzdělávacího programu
(ŠVP PV) a respektuje ho. ŠVP PV byl vytvořen v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). 

Třídní vzdělávací program má název „BUDEME SI HRÁT A SVĚT SPOLEČNĚ POZNÁVAT". Hra je nejpřirozenější způsob, jak děti poznávají svět a učí se nové věci. Proto se do všech témat snažíme zahrnout praktické aktivity a činnosti formou hry, které budou podporovat přátelské vztahy v kolektivu  a více zájmových aktivit mimo mateřskou školu a obec Dolní Břežany. Zvolená témata TVP budou zpracována v souladu s ŠVP PV s názvem " S DUHOVÝM VLÁČKEM ZA POZNÁVÁNÍM SVĚTA".
Jejich obsah bude přizpůsoben  potřebám a zájmům dětí. Tak aby děti dostaly příležitost být samy sebou a cítily se v prostředí mateřské školy v bezpečí a pohodě.

Vzdělávání prostupuje všemi činnostmi, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených činností (včetně sportovních aktivit a dalších činností obsahující prvky hry a tvořivosti). 

Top