Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu modré třídy                 
              "Pojď si s námi hrát, buď náš šmoulí kamarád"
                               pro školní rok 2021 - 2022

Třídní vzdělávací program má název "Pojď si s námi hrát, buď náš šmoulí kamarád", proto se do všech témat snažíme zahrnout praktické aktivity a činnosti, které budou podporovat přátelské vztahy v kolektivu. 

Zvolená témata TVP budou zpracovávána v souladu s ŠVP PV "S duhovým vláčkem za poznáváním světa". Jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a zájmům dětí tak, aby děti navázaly kamarádské vztahy se svými vrstevníky a cítily se v prostředí mateřské školy v bezpečí a pohodě. 

Vzdělávání prostupuje všemi činnostmi, které se v průběhu dne vyskytují .
Poměr spontánních a řízených činností je vyvážen. 

Top