Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

ČERVNOVÉ ZÁŽITKY U ŽLUŤÁSKŮ

20 / 6 / 2024

Začátkem června nás navštívili chovatelé dravců, kteří nám představili
12 dravců z naší přírody i exotických krajin (včetně supa, orla). Děti
viděly vše z bezprostřední blízkosti, dravce si mohly hladit, a ti
odvážní si dokonce mohli vyzkoušet přistání dravce na rukavici. A
protože nám přálo sluníčkové počasí, tak jsme se vydali na zmrzlinu ke
kopci ,,Kamínek".  A jak už to bývá, na konci školního roku jsme jeli
autobusem na celodenní výlet do Pěnkavova dvora v Takoníně. Viděli
jsme první kamenné divadlo pro staré české a historické pohádky.
Vodnická pohádka byla zábavná a současně poučná. Dětem se líbil
žonglér Tomáš. Na závěr jsme uspořádali besídku s opékáním špekáčků
pro rodiče, prarodiče a sourozence.

Top