Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do Mateřské školy Dolní Břežany
pro školní rok 2023/2024, konaného dne 10.5.2023

Pro školní rok 2023/2024 bylo podáno celkem 80 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kapacita volných míst je 55 míst, 50 dětí bylo přijato, u 5 dětí bylo přijímací řízení přerušeno do doby dodání podkladů. Spádové děti byly přijaty na základě kritérií sestupně podle věku, nespádové děti přijaty nebyly.

Osobní vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí a Výzvy k doložení podkladů u dětí, u kterých bylo přijímací řízení přerušeno je možné v ředitelně MŠ v budově Na Vršku 585 dne 24.5.2023 v čase od 13.00h do 17.00h. Nevyzvednutá Rozhodnutí budou zákonným zástupcům následně odeslána doporučeně na adresu uvedenou v žádosti. Preferujeme osobní předání, děkujeme.

Úvodní informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná:

Budova Na vršku 585 v pondělí 19.6. od 16h
Budova K Hradišťátku v pondělí 26.6. od 16h

V současné době je ve spolupráci se zřizovatelem intenzivně řešeno možné navýšení kapacity mateřské školy. Rodiče dětí, které dovrší do 31.8.2023 věk tří let, budou vedením školy o místech, která se v případě reálného navýšení kapacity průběžně uvolní informováni sestupně dle pořadí „pod čarou" a budou přijaty dodatečně.

Mgr. Miluše Trojanová
ředitelka školy

Top