Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

ÚČAST MŠ V PROJEKTU SPORTUJEME V REGIONECH

7 / 10 / 2022

Vážení rodiče,
jak již možná víte, naše školka se před časem zapojila do projektu „Sportujeme v regionech". Cílem projektu je podpořit pohybový rozvoj dětí ve školkách. Zapojením do projektu jsme získali spoustu kvalitních sportovních pomůcek a odbornou metodiku s hrami a cvičeními.
Odborné proškolení pedagogů pomohlo rozšířit znalosti, jak s dětmi v rámci pohybového rozvoje ještě lépe pracovat. Děti se při cvičení učí zábavnou formou používat různé části svého těla, spolupracovat a fungovat v kolektivu, samostatně myslet a řešit situace, které hry a jejich průběh přinášejí. 

Věřím, že společně s Vámi se nám u dětí podaří radost z pohybu rozvíjet a posilovat.

Mgr. Miluše Trojanová
ředitelka MŠ Dolní Břežany

Top