Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

1 / 4 / 2022

Vážení rodiče,
provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude po dohodě se zřizovatelem probíhat v termínu

1.7. - 15.7.2022 a to pouze v budově K Hradišťátku (společně pro děti z obou budov MŠ)

Školné ve výši 350,- Kč je nutné uhradit nejpozději do 30.6.2022.
Částka je pevná, bez ohledu na počet využitých dnů.

Režim pro odhlašování stravy se pro toto období nemění.

Svůj závazný zájem o docházku dítěte do MŠ v tomto období prosím nahlaste třídním učitelkám nejpozději do pátku 3.6.2022.

Miluše Vondráková
ředitelka MŠ

Top