Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Doplnění Kritérií přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

1 / 4 / 2022

K zápisu do MŠ v řádném termínu nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zvláštního zápisu 22. 6. 2022 od 13 do 15 hodin v budově MŠ Na Vršku 585 Dolní Břežany.

Miluše Vondráková
ředitelka MŠ

Top