Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

LIDSKÉ TĚLO

10 / 2 / 2022

Téma Lidské tělo, kterému se nyní věnujeme, je velmi obsáhlé. Proto bylo třeba rozdělit ho do čtyř částí. 1. část je věnována smyslům, 2. část kostře a zubům, 3. část orgánům a poslední 4. část zdraví, prevenci nemocí a pocitům.
Nejprve jsme si jednotlivé smysly připomněli a naučili se básničku „Nač má člověk smyslů 5". Následně jsme si vyzkoušeli, jak lidské smysly fungují. Prověřovali jsme sluch, kdy děti opakovaly šeptaná slova z opačné strany třídy nebo hmat při chůzi po hmatovém chodníku.
Věříme, že i následující témata budou pro děti stejně tak zajímavá, jako byla část o lidských smyslech.

Děti mohou svůj názor a pocity z činností, které právě proběhly, vyjádřit pomocí kolíčků se svými jmény. Kolíček umístí k barvě „SEMAFORU" vždy podle toho, jak danou práci a činnosti vnímaly. Máme tak možnost děti lépe pochopit a zeptat se jich, proč zvolily právě danou barvu semaforu.  

Katka, Pavla a Ála

Top