Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÉHO

3 / 5 / 2021

Milí rodiče, 
školné za měsíc BŘEZEN a DUBEN, kdy byla MŠ pro vaše děti zcela uzavřena, vám bude v plné výši vráceno. Finanční vyrovnání plateb se děje 1 x ročně, vždy k 31. srpnu. Přeplatek bude navrácen na účet plátce do 15. září 2021. 
O případných nedoplatcích vás budeme informovat individuálně do konce června. 
Školné za měsíc duben bude započítáno pouze dětem, které nejsou předškoláci a do MŠ v době uzavření docházely na základě výjimky pro vyjmenované profese.

vedení MŠ

Top