Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.3.2021

4 / 3 / 2021

Milí rodiče,
od 1. 3. realizujeme pro děti, u nichž je předškolní docházka povinná, distanční vzdělávání. Těší nás, že forma, kterou jsme zvolili, vám vyhovuje, dětem přináší radost a vám nepůsobí nadměrnou zátěž. 
V případě, že byste měli k formě distančního vzdělávání jakýkoli podnět či připomínku, neváhejte se s námi spojit. Pokud by kdokoli potřeboval metodickou radu či jinou pomoc s realizací distančního vzdělávání, prosíme obraťte se na paní učitelky, které jsou tu pro vás a vaše děti i v této složité době.
Připomínáme, že případnou neúčast na distančním vzdělávání je nutné omlouvat písemně. Pro předškoláky je tato forma povinná.
Máváme dětem a těšíme se na ně.
Za tým MŠ Miluše Vondráková

Top