Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

BIOTOPY - POLE, LOUKA, RYBNÍK

3 / 5 / 2021

Po zbytek měsíce dubna jsme se věnovali tématu Biotopy – pole, louka, rybník.
Děti si velmi oblíbily vycházky do nedalekého lesa, kde pozorovaly hmyz, stavěly pro něj domečky a seznamovaly se s rostlinami, které zde rostou.
Tematicky zaměřená práce děti bavila a každý den si domů odnášely nějaký ten papírový hmyz :-)
Duben jsme zakončili čarodějnickými úkoly a tanečním rejem v maskách.

Katka a Pavla

Top